KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home2-ELEMENTARY (A1)Comparatives and Superlatives
Comparatives and Superlatives

Comparatives and Superlatives

Table of Contents

Comparatives- Superlatives

Comparatives- superlatives İngilizce’de iki veya daha şeyi karşılaştırken kullandığımız yapıdır.

  • İki şeyi karşılaştırma

Ahmet is shorter than Mehmet (Ahmet Mehmet’ten daha kısa)

  • İkiden fazla şeyi karşılaştırken

Mehmet is the tallest in the classroom. (Mehmet sınıfta en uzun.)

Comparatives

İki şeyi karşılaştırken kullandığımız yapıdır.

Tek heceli yada kısa olarak adlandırabileceğimiz sıfatlar için kullanımı şu şekildedir.

–> …………….bigger than……………

–>………………shorter than……………

Çok heceli sıfatlarda kullanımı ise şu şekildedir.

–>……………..more diligent than…………………

–>……………..more careful than ………………….

Superlatives

İkiden fazla olan nesne, canlı vb. karşılaştırken nicelikte yada nitelikte en süper olanı bildirirken kullandığımız yapıdır.

Tek heceli yada kısa olarak adlandırabileceğimiz sıfatlar için kullanımı şu şekildedir.

–>…………….the biggest………………….

–>……………..the tallest…………………….

Çok heceli sıfatlarda kullanımı ise şu şekildedir.

–>…………….the most wonderful………………….

–>…………….the most secure………………………..

Regular adjectives- Tek heceli sıfatlar

Positive                      Comparative             Superlative
Tall                            taller                           the tallest
Small                         smaller                      the smallest
Short                         shorter                       the shortest
High                          higher                        the highest
Fat                             fatter                          the fattest
big                             bigger                         the biggest

-er,-ly, -y ile biten iki heceliler

Easy                           easier                           the easiest
Silly                            sillier                           the silliest
Happy                        happier                        the happiest

She is the happiest girl in town. (O şehirdeki en mutlu kız.)

-full ve –re ,-able vs. ile biten 2 heceliler

Positive                       Comparative             Superlative
Careful                       more careful               the most careful
Secure                         more secure                the most secure
Harmful                     more harmful              the most harmful

School is more secure than street. (Okul caddeden daha güvenli.)

3 heceliler  ise

Beautiful                    more beautiful            the most beautiful
Comfortable               more comfortable       the most comfortable
Popular                       more popular              the most popular

Tarkan is more popular than Mustafa Sandal. (Tarkan Mustafa Sandal’dan daha popüler.)

 1.Örnek…
My sister is taller than your sister. (Benim kız kardeşim senin kız kardeşinden daha uzun.)
I am older than you. (Ben senden daha yaşlıyım.)
He is fatter than me. (O benden daha kilolu.)

2.Örnek…
My sister is the tallest in my family.(Benim kız kardeşim ailede en yaşlı.)
I am the oldest in this city. (Ben bu şehirde en yaşlıyım.)
He is the fattest in the class. (O sınıfta en kilolu.)

[grammar-test id=”5″]

İki eşit kişi ve nesneyi karşılaştırmada ise

As……….As

Sabancı is as rich as Koç.  (Sabancı Koç kadar Zengin.)
Eczacıbaşı is not as rich as Koç. (Eczacıbaşı Koç kadar zengin değil.)
Mercedes is as expensive as BMW. (Mercedes BMW kadar pahalı.)
Is Jim as tall as Harry?  (Jım Harry kadar uzun mu?)

After your study on comparatives and superlatives you can have a look at his begiiner guide from the British Council Website.

You can also look at our other tutorial on this link.

 

Share:

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Categories

You May Also Like

A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
İngilizce düzensiz fiilleri aşağıda ki bağlantıdan çalışabilirsiniz. English Web – İngilizce Düzensiz Fiiller Testi İngilizce Düzensiz Fiiller Testi Testi Değerlendir
Gelin beraber A1 seviye İngilizce kelimeleri liste halinde görmeden önce A1 Seviye İngilizce kelimeleri öğrenelim. İngilizce sayılar ve renkler İngilizce...