İngilizce Belirteçler (a an the)

 İngilizce Belirteçler

İngilizce Belirteçler (a an the) konusu çoğu öğrenciye zor gelir fakat kullanımını pratik yoldan bilmek çoğu zaman yeterlidir. Kurallarını ezberlemenin mantıksız olduğunu dahi söyleyebiliriz. Bir miktar İngilizce metin/hikaye/kısa hikaye/makale vb. okumuş çoğu kişi bunların kullanımında zorlanmaz. İngilizce Belirteçler (a an the) i tam anlamıyla doğru kullanır ve konuşmada dahi yerini anlayabilir.

İngilizce Belirteçler (a an the)

a / an 

“A-an” belirteçleri isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “herhangi bir“ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir grup insandan hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçilir ise, bu seçilen kişi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Bir şey not almak için bir kimseden bir kalem istendiğinde, bu herhangi bir kalemdir.

“a ve an” belirteçleri sadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiillerin önüne kesinlikle gelmez.

Ayrıca önlerine “a / an” belirteci gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır, çoğul isimler “a / an” belirteci almaz. İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne “a”, sesli bir harf ile başlıyorsa “an” belirteci getirilir.

!!Sayılamayan isimlerin önüne “a / an” belirteci getirilmez.

Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce’de kelimelerin sadece yazılışı ile  değil okunuşuyla da ilgilidir. Örneğin “university” kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu “yunivörsiti” şeklinde olduğu için başına “a” belirteci gelir. Ya da “hour” kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde “aur” şeklinde okunduğundan kelimenin başına “an” belirteci gelmesi gerekir. Have a look at: Quara

 

The

Belirli bir isimden bahsediliyorsa ‘the’ belirteci kullanılır. “the” belirteci hem tekil ve çoğul sayılabilir isimlerle  hem de sayılamayan isimlerle kullanılır.

İlk cümlede “book” kelimesini ilk defa kullanırken “a” kullanıldı.Ancak ikinci cümlede artık bu kelimeden ikinci kez söz ederken belirgin, bilinen isim olduğundan “the” kullanıldı.

Belirli veya bilinen bir isimden bahsederken “the” kullanılır.

Konuşmanın geçtiği ortamdaki isimlerden söz ederken “the” kullanılır.

a-an-the İngilizce Belirteçler konusu başlangıç ve orta seviyede İngilizce öğrenenlere en zor gelen konulardan bir tanesidir. Fakat öğrenmesi pratik yapmaya daha doğrusu okumaya ve okuduğunu kullanmaya ve bazen belki dinlemeye ve dinlediğini konuşmayla pekişebileceğini bir İngilizce öğretmeni olarak yaşadım ve gördüm.

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir