KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home1-BEGINNER LEVELİngilizce Saatler Konu Anlatımı
İngilizce saatler konu anlatımı

İngilizce Saatler Konu Anlatımı

İngilizce saatler dersimizde İngilizce’de saatleri nasıl söylediğimiz ve sorduğumuzu öğreneceğiz. Ayrıca yazılış ve okunuşlarını öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım.

Saatlerin İngilizce’si ve Türkçe’si

Konu anlatımımızda saatlerin İngilizce’si ve Türkçe’sini bulabileceksiniz. İnternetteki en detaylı İngilizce saatler konusu web sitemizde.

İngilizce’de Tam Saatleri Söylemek için

SaatİngilizceFonetik YazılışıTürkçe
01:00It’s one o’clock/ɪts wʌn əˈklɒk/saat 1
02:00It’s two o’clock/ɪts tuː əˈklɒk/saat 2
03:00It’s three o’clock/ɪts θriː əˈklɒk/saat 3
04:00It’s four o’clock/ɪts fɔːr əˈklɒk/saat 4
05:00It’s five o’clock/ɪts faɪv əˈklɒk/saat 5
06:00It’s six o’clock/ɪts sɪks əˈklɒk/saat 6
07:00It’s seven o’clock/ɪts ˈsɛvən əˈklɒk/saat 7
08:00It’s eight o’clock/ɪts eɪt əˈklɒk/saat 8
09:00It’s nine o’clock/ɪts naɪn əˈklɒk/saat 9
10:00It’s ten o’clock/ɪts tɛn əˈklɒk/saat 10
11:00It’s eleven o’clock/ɪts ɪˈlɛv.ən əˈklɒk/saat 11
12:00It’s twelve o’clock/ɪts twɛlv əˈklɒk/saat 12

İngilizce 12 nasıl yazılır?

İngilizce’de 12 ve 20 rakamları bazen kafa karışıklığı yapar.
İngilizce’de 12 -> TWELVE 20 İSE -> TWENTY şeklinde yazılır

İngilizce Saatler ; öğleden önce ve öğleden sonra saatleri söylemek

İngilizce’de öğlen 12’den önceki saatleri söylemek için AM->ante meridiem (yani öğleden önce) ve PM->post meridiem (öğleden sonra) ifadelerini kullanırız.

SAATİ SORMAK İÇİN

İngilizce CümleTürkçe Fonetik TelaffuzTürkçe Anlamı
What time is it?/wɒt taɪm ɪz ɪt/Saat kaç?
What is the time?/wɒt ɪz ðə taɪm/Saat kaç?

İngilizce’de öğlenden önce ve öğleden sonra saatleri söylemek için AM ->Ante meridiem -> öğleden önce ve PM ->Post meridiem ifadelerini kullanırız.

Çeyrek Saatleri Söylemek İçin;

Geçiyor derken -past ifadesini kullanırız

quarter past ne demek?

“quarter” past çeyrek geçiyor anlamında kullanılır.
Ör: It’s quarter past twelve. -> Saat 12’yi çeyrek geçiyor.
SaatSaatlerin SöylenişiTürkçe Fonetik OkunuşuSaatlerin Anlamı
01:15It’s quarter past one/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst wʌn/Saat 1’i çeyrek geçiyor
02:15It’s quarter past two/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst tuː/Saat 2’i çeyrek geçiyor
03:15It’s quarter past three/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst θriː/Saat 3’ü çeyrek geçiyor
04:15It’s quarter past four/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst fɔːr/Saat 4’ü çeyrek geçiyor
05:15It’s quarter past five/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst faɪv/Saat 5’i çeyrek geçiyor
06:15It’s quarter past six/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst sɪks/Saat 6’yı çeyrek geçiyor
07:15It’s quarter past seven/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst ˈsɛvən/Saat 7’yi çeyrek geçiyor
08:15It’s quarter past eight/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst eɪt/Saat 8’i çeyrek geçiyor
09:15It’s quarter past nine/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst naɪn/Saat 9’u çeyrek geçiyor
10:15It’s quarter past ten/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst tɛn/Saat 10’u çeyrek geçiyor
11:15It’s quarter past eleven/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst ɪˈlɛvən/Saat 11’i çeyrek geçiyor
12:15It’s quarter past twelve/ɪt ɪz ˈkwɔːtər pɑːst twɛlv/Saat 12’i çeyrek geçiyor

var derken -to ifadesini kullanırız.

SaatSaatlerin SöylenişiTürkçe Fonetik OkunuşuSaatlerin Anlamı
00:45It is a quarter to one/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː wʌn/Saat 1’e çeyrek var
01:45It’s a quarter to two/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː tuː/Saat 2’ye çeyrek var
02:45It’s a quarter to three/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː θriː/Saat 3’e çeyrek var
03:45It’s a quarter to four/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː fɔːr/Saat 4’e çeyrek var
04:45It’s a quarter to five/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː faɪv/Saat 5’e çeyrek var
05:45It’s a quarter to six/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː sɪks/Saat 6’ya çeyrek var
06:45It’s a quarter to seven/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː ˈsɛvən/Saat 7’ye çeyrek var
07:45It’s a quarter to eight/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː eɪt/Saat 8’e çeyrek var
08:45It’s a quarter to nine/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː naɪn/Saat 9’a çeyrek var
09:45It’s a quarter to ten/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː tɛn/Saat 10’a çeyrek var
10:45It’s a quarter to eleven/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː ɪˈlɛvən/Saat 11’e çeyrek var
11:45It’s a quarter to twelve/ɪt ɪz ə ˈkwɔːrtər tuː twɛlv/Saat 12’ye çeyrek var

Buçuk/Yarım saatleri Söylemek İçin;

SaatSaatlerin SöylenişiTürkçe Fonetik OkunuşuSaatlerin Anlamı
01:30It’s half past one/ɪt ɪz hɑːf pɑːst wʌn/Saat 1 buçuk
02:30It’s half past two/ɪt ɪz hɑːf pɑːst tuː/Saat 2 buçuk
03:30It’s half past three/ɪt ɪz hɑːf pɑːst θriː/Saat 3 buçuk
04:30It’s half past four/ɪt ɪz hɑːf pɑːst fɔːr/Saat 4 buçuk
05:30It’s half past five/ɪt ɪz hɑːf pɑːst faɪv/Saat 5 buçuk
06:30It’s half past six/ɪt ɪz hɑːf pɑːst sɪks/Saat 6 buçuk
07:30It’s half past seven/ɪt ɪz hɑːf pɑːst ˈsɛvən/Saat 7 buçuk
08:30It’s half past eight/ɪt ɪz hɑːf pɑːst eɪt/Saat 8 buçuk
09:30It’s half past nine/ɪt ɪz hɑːf pɑːst naɪn/Saat 9 buçuk
10:30It’s half past ten/ɪt ɪz hɑːf pɑːst tɛn/Saat 10 buçuk
11:30It’s half past eleven/ɪt ɪz hɑːf pɑːst ɪˈlɛvən/Saat 11 buçuk
12:30It’s half past twelve/ɪt ɪz hɑːf pɑːst twɛlv/Saat 12 buçuk

İnglizce Saatler Video

İngilizce Saatler Hakkında Bunları Bilelim

Genel olarak İngilizce saatleri söylerken o’clock (of clock) yani saat, past (geçiyor) ve to (var) ifadeleri çok kullanılır. Bununla beraber konuşma dilinde

It’s five -> saat 5

It’s five fifteen -> saat 5 :15

It’s 8 thirty -> saat 8:30

gibi kullanımlar mevcuttur.

İngilizce Saatler Konusu

İngilizce saatler konusu , okul ders müfredatında genellikle 4. sınıftan itibaren öğrenilir. Bazen daha önce ki sınıflarda öğretildiğide olur. Fakat takip eden 2 yıl daha (5. ve 6. sınıflar) öğretimine devam edilir. Daha sonra daha iyi bir İngilizce yeteneği geliştikten sonra, aynı konu tekrar tekrar öğretilmez.

İngilizce Saatler Örnekler

It’s ten past twelveSaat onikiyi on geçiyor.
It’s ten thirtySaat on otuz.
It is the midday timeSaat öğle zamanı.
at twelve o’clockSaat 12’de.
The film is at three pm.Film öğlen 3’te.
I woke up at three am.Gece 3’te uyandım.

Saatlerin önüne cümle içinde kullanırken “at” preposition’ı getirilir. at three o’clock dediğimiz zaman, saat 3’te demiş bulunuyoruz.

İngiltere ve Türkiye arasında ki saat farkı kaçtır?

Güneş Doğudan doğup, Batıdan battığından dolayı ve İngiltere Batıda olduğundan dolayı, Güneş İngiltere’ye daha geç ulaşır. Bu nedenle Güneş Batıda geç doğar, geç batar. Örneğin Türkiye’de Güneş saat 6’da doğmuşsa orada 2 saat sonra doğacak. Güneş Türkiye’de 6’da batmışsa İngiltere’de 2 saat sonra batacaktır. 2 meridyen arasındaki fark tüm Dünya’da 4 dakikadır.
1. meridyen olan Greenwich meridyeni İngilterededir. Türkiyenin en batısından geçen meridyen 26 dereceli meridyendir. 26 (meridyen) x 4 (dakika) = 104 dakika (2 saat) fakat bu yerel saat hesaplanırken yaz saati ve/veya kış saati uygulamalarına göre 1 saat farklılık gösterecektir. (2 yada 3 saat fark)
Kısaca bu bilgilendirmelerimizden sonra, Google’a İngiltere’de saat kaç yazarsanız, tam ve kesin bilgi alabilirsiniz.

İngilizce’de saat ne demek?

Türkçe’de tek bir saat anlamında kelime varken (kol saati, duvar saati, saat 5,) İngilizce’de bu farklı kelimeler ile ifade edilir.
Watch (vaç) – > Kol saati
Clock (klok) -> Duvar saati
5 o’clock (fayf o klok) -> Saat 5 burada o’clock – of clock kısaltmasıdır.

am ve pm

am (ante meridiem) gece 00:00 dan öğlen 12:59 a kadar olan zaman
pm (post meridiem) öğlen 00:00 den gece 23:59 kadar olan zaman
örnekler
5 pm -> öğleden sonra 5
5 am -> sabaha karşı 5

İngilizce saatleri söylerken “var” ne demek?

İngilizce var ne demek? İngilizce saatleri söylerken var demek için “to” kullanırız
It is 20 to 3 -> Saat 3’e 20 var.

İngilizce’de dakika ne demek?

İngilizce’de dakika “minute” demektir. Saat “hour”, saniye ise “second”. Fakat 1 dakika demek için moment please ifadesi doğru bir ifadedir.

 

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

You May Also Like

A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
İngilizce düzensiz fiilleri aşağıda ki bağlantıdan çalışabilirsiniz. English Web – İngilizce Düzensiz Fiiller Testi İngilizce Düzensiz Fiiller Testi Testi Değerlendir
Gelin beraber A1 seviye İngilizce kelimeleri liste halinde görmeden önce A1 Seviye İngilizce kelimeleri öğrenelim. İngilizce sayılar ve renkler İngilizce...