KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home1-BEGINNER LEVELİngilizce Selamlaşma ve Tanışma Öğretisi (A1 Seviye)
İngilizce Selamlaşma

İngilizce Selamlaşma ve Tanışma Öğretisi (A1 Seviye)

İngilizce Selamlaşma (Fonotik okunuşları ile beraber)

1. Selamlaşmalar

 • Hello (Helou): Merhaba
 • Good morning (Gud morning): Günaydın
 • Good afternoon (Gud aftenun): İyi günler
 • Good evening (Gud ivning): İyi akşamlar
 • Good night (Gud nayt): İyi geceler

2. Kendini Tanıtma

 • My name is … (May neym iz …): Benim adım …
 • I am … years old (Ay em … yirz old): … yaşındayım
 • I am from Turkey (Ay em from Türki): Türkiye’denim
 • I am a student (Ay em e styudent): Öğrenciyim

3. Nasıl Olduğunu Sorma ve Cevap Verme

 • How are you? (Hau ar yu?): Nasılsın?
  • I’m fine, thank you (Ay’m fayn, thank yu): İyiyim, teşekkürler
  • I’m okay (Ay’m okey): İdare eder

4. Veda Etme

 • See you later (Si yu leytır): Görüşürüz
 • Goodbye (Gudbay): Hoşça kal
 • Have a nice day (Hav e nays dey): İyi günler
İngilizce Selamlaşma
İngilizce Selamlaşma

İngilizce Selamlaşma

İngilizce Selamlaşma Alıştırmalar (Fonotik Okunuşları İle)

Diyalog 1: Selamlaşma ve Tanışma

 • A: Hello! My name is Ali. What’s your name? (Helou! May neym iz Ali. Wots yor neym?)
  • B: Hi Ali! I’m Ayşe. Nice to meet you. (Hay Ali! Ay’m Ayşe. Nays tu mit yu.)

Diyalog 2: Bir Arkadaşla Görüşme

 • A: Good afternoon, Mehmet! How are you? (Gud aftenun, Mehmet! Hau ar yu?)
  • B: Good afternoon! I’m fine, thank you. How about you? (Gud aftenun! Ay’m fayn, thank yu. Hau ebaut yu?)

Diyalog 3: Veda Etme

 • A: I have to go now. See you later! (Ay hav tu gou nau. Si yu leytır!)
  • B: Goodbye! Have a nice day. (Gudbay! Hav e nays dey.)

İngilizce selamlaşma fonotik


İngilizce Selamlaşma Testi (A1 Seviye)

 1. “Merhaba” kelimesinin İngilizcesi nedir?
  a) Goodbye
  b) Thank you
  c) Hello
  d) Water
 2. Birine “Nasılsın?” demek isterseniz ne dersiniz?
  a) What is this?
  b) How are you?
  c) Where are you from?
  d) Good night.
 3. Sabah birine selam verirken hangisi kullanılır?
  a) Good evening
  b) Good afternoon
  c) Good night
  d) Good morning
 4. Birine veda ederken hangisini kullanırsınız?
  a) Hi
  b) How are you?
  c) Goodbye
  d) Yes
 5. “Ben iyiyim, teşekkür ederim.” cümlesinin İngilizcesi nedir?
  a) I am bad, thank you.
  b) I am fine, thank you.
  c) You are welcome.
  d) No, thanks.

Cevap Anahtarı:

 1. c) Hello
 2. b) How are you?
 3. d) Good morning
 4. c) Goodbye
 5. b) I am fine, thank you.

Serbest Okuma Aktivitesi

İngilizce’nin yazıldığı gibi okunmamasının birkaç tarihsel ve dilbilimsel sebebi vardır. Bu durumun oluşmasında etkili olan başlıca faktörler şunlardır:

 1. Tarihsel Dil Değişiklikleri: İngilizce, zaman içinde birçok değişikliğe uğramıştır. Orta Çağ İngilizcesi’nden Modern İngilizce’ye geçişte, telaffuz değişikliklere uğramış, ancak yazım aynı kalmıştır. Bu da yazının ve telaffuzun uyuşmamasına yol açmıştır.
 2. Dilin Etkileşimde Bulunduğu Diğer Diller: İngilizce, tarih boyunca birçok farklı dille etkileşime girmiştir (örneğin Latince, Fransızca, Almanca). Bu dillerden alınan kelimeler, genellikle kendi yazım ve telaffuz kurallarıyla İngilizce’ye girmiştir, bu da kafa karışıklığına yol açabilir.
 3. Büyük Ünlü Uyumunun Olmaması: Bazı dillerde olduğu gibi İngilizce’de de belirli bir ünlü uyumu kuralı yoktur. Bu, aynı harfin farklı kelimelerde farklı şekillerde okunmasına yol açar.
 4. Yazımın Donması: İngilizce yazımı zamanla değişmemiş, ancak telaffuz değişebilmiştir. Bu, kelimelerin yazılışının, modern telaffuzla uyumlu olmamasına yol açmıştır.
 5. Standart Olmayan Yazım Kuralları: İngilizce’de bazı istisnai durumlar ve düzensiz kelimeler vardır. Bunlar, yazım ve okunuş arasında tutarlı bir ilişki olmamasına neden olabilir.

Mitolojik sebeplerden ziyade, bu durum daha çok tarihsel, kültürel ve dilbilimsel faktörlere dayalıdır. İngilizce, karmaşık bir geçmişe ve birçok farklı dilden etkilenmiş olması nedeniyle bu özelliği taşır. Bu da İngilizce’nin yazım ve telaffuzunda tutarlı bir ilişkinin olmamasına yol açar.

İngilizce harflerin fonotik Türkçe okunuşları

A – a B – bi C – si D – di E – i F – ef G – ci H – eyç I – ay J – cey K – key L – el M – em N – en O – o P – pi Q – kyu R – ar S – es T – ti U – yu V – vi W – dabılyu X – eks Y – way Z – zet Bu fonotik yazım, harflerin isimlerini Türkçe okunuşlarıyla göstermeye çalışmaktadır. Ancak bu, her İngilizce konuşan için veya her durum için kesin bir kılavuz değildir. Özellikle “Q”, “W”, “Y” gibi harflerin telaffuzu konusunda bazı varyasyonlar olabilir.

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

You May Also Like

İngilizce Arkadaşlar ve onlarla yapılan aktiviteler hakkında konuşma. İngilizce Arkadaş Diyalogları İngilizce Arkadaş Selamlaşma Diyalogları Diyalog 1: Türkçe Çevirisi: Diyalog...
İngilizce Aile Üyeleri 1. Family (Aile) 2. Geniş Aile 3. Eş ve Çocuklar İngilizce Aile Üyeleri Örnek Cümleler: Alıştırma 1:...
İngilizce öğrenmeye yeni başladıysanız, İngilizce temel ifadeler hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. İlk adım genellikle kendinizi tanıtmaktır. İsim, yaş, meslek...