KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home2-ELEMENTARY (A1)İngilizce Aile Üyeleri ve İlişkiler
İngilizce Aile Üyeleri

İngilizce Aile Üyeleri ve İlişkiler

İngilizce Aile Üyeleri

1. Family (Aile)

 • Father (Baba) – /ˈfɑːðər/
 • Mother (Anne) – /ˈmʌðər/
 • Parents (Anne-baba) – /ˈpɛərənts/
 • Brother (Erkek kardeş) – /ˈbrʌðər/
 • Sister (Kız kardeş) – /ˈsɪstər/
 • Child (Çocuk) – /ʧaɪld/
 • Children (Çocuklar) – /ˈʧɪldrən/

2. Geniş Aile

 • Grandfather (Dede) – /ˈɡrændˌfɑːðər/
 • Grandmother (Anneanne/Babaanne) – /ˈɡrændˌmʌðər/
 • Grandparents (Anneanne ve babaanne ya da dede) – /ˈɡrændˌpɛərənts/
 • Grandson (Erkek torun) – /ˈɡrændˌsʌn/
 • Granddaughter (Kız torun) – /ˈɡrændˌdɔːtər/
 • Uncle (Amca/Dayı) – /ˈʌŋkl/
 • Aunt (Hala/Teyze) – /ɑːnt/
 • Cousin (Kuzen) – /ˈkʌzən/
 • Niece (Yeğen [kız]) – /niːs/
 • Nephew (Yeğen [erkek]) – /ˈnɛfjuː/

3. Eş ve Çocuklar

 • Husband (Koca) – /ˈhʌzbənd/
 • Wife (Karısı) – /waɪf/
 • Son (Oğul) – /sʌn/
 • Daughter (Kızı) – /ˈdɔːtər/

İngilizce Aile Üyeleri Örnek Cümleler:

 1. My father is a doctor. – Babam doktor.
 2. She is my sister. – O benim kız kardeşim.
 3. My aunt and uncle live in London. – Halam ve dayım Londra’da yaşıyor.
 4. Their children are very young. – Onların çocukları çok genç.
 5. My niece is three years old. – Yeğenim üç yaşında.

Alıştırma 1: Doğru Eşleştirme

Aşağıdaki İngilizce kelimeleri karşılık gelen Türkçe anlamları ile eşleştirin.

 1. Mother _____
 2. Brother _____
 3. Cousin _____
 4. Aunt _____
 5. Nephew _____

A) Kuzen
B) Yeğen (erkek)
C) Anne
D) Erkek kardeş
E) Hala/Teyze


İngilizce Aile Üyeleri Örnek Cümleler: Alıştırma 2: Doğru Cümleyi Seçme

Verilen İngilizce cümlelerin hangisinin doğru olduğunu seçin.

 1. My uncle’s daughter is my _______.
  a) Sister
  b) Cousin
  c) Niece
 2. My brother’s son is my _______.
  a) Nephew
  b) Cousin
  c) Grandson
 3. My father’s father is my _______.
  a) Uncle
  b) Cousin
  c) Grandfather

İngilizce Aile Üyeleri Örnek Cümleler: Alıştırma 3: Cümle Tamamlama

Aşağıdaki cümleleri uygun aile üyesi kelimesi ile tamamlayın.

 1. My mother’s sister is my _______.
 2. My father’s wife is my _______.
 3. My parents’ children are my _______.

Alıştırma 4: Kendi Cümlelerinizi Oluşturma

Yeni öğrendiğiniz aile üyeleri kelimelerini kullanarak 5 farklı cümle oluşturun.


Cevap Anahtarı:

Alıştırma 1:

 1. C
 2. D
 3. A
 4. E
 5. B

Alıştırma 2:

 1. b
 2. a
 3. c

Alıştırma 3:

 1. Aunt
 2. Mother
 3. Siblings/Brothers and Sisters

İngilizce A1 Seviyesi Konuları

İngilizce Aile Üyeleri

İngiliz kraliyet ailesi ile ilgili bu yazı ilginizi çekebilir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Britanya_kraliyet_ailesi

Ücretsiz İngilizce Kursumuza baktınız mı?

İngilizce Aile Üyeleri
İngilizce Aile Üyeleri

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

You May Also Like

A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
İngilizce düzensiz fiilleri aşağıda ki bağlantıdan çalışabilirsiniz. English Web – İngilizce Düzensiz Fiiller Testi İngilizce Düzensiz Fiiller Testi Testi Değerlendir
Gelin beraber A1 seviye İngilizce kelimeleri liste halinde görmeden önce A1 Seviye İngilizce kelimeleri öğrenelim. İngilizce sayılar ve renkler İngilizce...