KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home2-ELEMENTARY (A1)Would Konu Anlatımı
Would Konu Anlatımı

Would Konu Anlatımı

Would Konu Anlatımı: İngilizce’de Yardımcı Fiil Olarak Kullanımı

“Would”, İngilizce dilinde sıklıkla kullanılan bir yardımcı fiildir. Bu fiil, geçmiş zamanda kullanılır ve genellikle istek, öneri veya teklif ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, şartlı ifadelerde de kullanılabilir.

Örneğin, “Would you like some coffee?” (Biraz kahve ister misin?) gibi bir cümlede, “would” yardımcı fiili, bir teklif ifade eder. Benzer şekilde, “Would you mind opening the window?” (Pencereyi açabilir misin?) gibi bir cümlede, “would”, bir istek ifade eder.

Ayrıca, “If I had more time, I would travel more.” (Daha fazla zamanım olsa, daha çok seyahat ederdim.) gibi bir cümlede, “would”, bir şartlı ifadede kullanılmıştır.

“Would” kelimesi, İngilizce’de kullanılan en önemli yardımcı fiillerden biridir ve çeşitli durumlarda kullanılabilir. İngilizce’de iyi bir seviyeye ulaşmak isteyen öğrenciler için, “would” yardımcı fiilinin doğru kullanımını öğrenmek önemlidir.

Sonuç olarak, “would” yardımcı fiili, İngilizce dilinde sıklıkla kullanılan bir fiildir ve istek, öneri veya teklif ifade etmek için, ayrıca şartlı ifadelerde kullanılır. İngilizce öğrenirken “would” kelimesinin doğru kullanımını öğrenmek, dil öğrenimi için önemlidir.

 1. Would you like some tea? (Bir çay ister misin?)
 2. I would love to go to the beach this weekend. (Bu hafta sonu plaja gitmek isterim.)
 3. Would you mind closing the window? (Pencereyi kapatabilir misin?)
 4. If I had more time, I would study English more. (Daha fazla zamanım olsa, İngilizce daha çok çalışırdım.)
 5. I would appreciate it if you could help me with my project. (Projeme yardım edebilirseniz sevinirim.)

“Would” kelimesi, İngilizce’de sıklıkla kullanılan bir yardımcı fiil olduğu için, örnek cümlelerde çeşitli anlamlarda kullanılabilir. Bu örnekler, “would konusu” hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Would Kullanımı

Türkçe Anlamı Örnek Cümle Yapısı
İstek Would you like… Özneden sonra “would” + fiil alır.
Teklif I would love to… Özneden sonra “would” + fiil alır.
Rica Would you mind… Özneden sonra “would” + fiil alır.
Olasılık If I had more… “If” ile başlar, “would” + fiil alır.
Şartlı İfade I would go if… “If” ile başlar, “would” + fiil alır.

Would ile Cümleler ve Türkçe Anlamları

 1. Would you like to come to my party tonight?
 2. I would love to visit Paris someday.
 3. Would you mind passing me the salt, please?
 4. If I had a million dollars, I would travel around the world.
 5. I would go to the concert if I could get a ticket.
 6. Would you like to go out for dinner tonight?
 7. I would love to learn how to play the piano.
 8. Would you mind closing the window? It’s a bit chilly in here.
 9. If I had more time, I would read more books.
 10. I would visit my family more often if I didn’t live so far away.
 11. Would you like to watch a movie tonight?
 12. I would love to see the northern lights in person.
 13. Would you mind turning down the music a little bit?
 14. If I had the chance, I would love to learn a new language.
 15. I would go on a hike this weekend if the weather is good.
 16. Would you like to have a cup of coffee with me?
 17. I would love to try skydiving someday.
 18. Would you mind taking off your shoes before entering the house?
 19. If I had a car, I would drive to work instead of taking the bus.
 20. I would take a day off from work if I wasn’t feeling well.
 1. Bu gece benim partime gelmek ister misin?
 2. Bir gün Paris’i ziyaret etmek isterdim.
 3. Tuzunu bana uzatsan rica etsem?
 4. Eğer bir milyon dolarım olsa, dünya turuna çıkardım.
 5. Konser bileti alabilirsem, konseri izlemeye giderim.
 6. Bu gece dışarıda yemek yemek ister misin?
 7. Piyano çalmayı öğrenmek istiyorum.
 8. Pencereyi kapatabilir misin? İçerisi biraz serin.
 9. Daha fazla zamanım olsa, daha çok kitap okurdum.
 10. Ailemi daha sık ziyaret ederdim, fakat çok uzakta yaşıyorum.
 11. Bu gece bir film izlemek ister misin?
 12. Kendim kuzey ışıklarını görmek istiyorum.
 13. Müziği biraz kısabilir misin?
 14. Fırsatım olsa, yeni bir dil öğrenmek istiyorum.
 15. Hava iyi olursa bu hafta sonu yürüyüşe çıkmak isterim.
 16. Benimle birlikte bir fincan kahve içmek ister misin?
 17. Bir gün paraşütle atlama deneyimi yaşamak istiyorum.
 18. Evin içine girmeden önce ayakkabılarını çıkarabilir misin?
 19. Arabam olsa, işe otobüs yerine arabayla giderdim.
 20. Kendimi iyi hissetmesem işten bir gün izin alırdım.

Would ile Alıştırmalar

 1. Would you like to _____ to the party with me tonight? a) coming b) come c) came d) comes
 2. If I _____ more money, I would travel to more countries. a) have b) has c) had d) having
 3. He _____ like to go to the beach if the weather is good. a) would b) will c) have d) had
 4. If I had more time, I _____ read more books. a) will b) would c) have d) had
 5. _____ you like some more tea? a) Will b) Do c) Would d) Did
 6. If he _____ a car, he would drive to work. a) have b) has c) had d) having
 7. She _____ to learn how to play the guitar. a) will b) would c) have d) had
 8. If it _____ rain, we will have a picnic tomorrow. a) don’t b) doesn’t c) didn’t d) wouldn’t
 9. Would you mind _____ the window, please? a) close b) closed c) closing d) to close
 10. If I _____ an artist, I would paint beautiful pictures. a) am b) is c) was d) were

Bu boşluk doldurma egzersizleri, “would” yardımcı fiilinin farklı kullanımlarını anlamanıza yardımcı olacaktır. Başarılar dilerim!

Testing Cevapları

 1. Would you like to come to the party with me tonight? Cevap: b) come
 2. If I had more money, I would travel to more countries. Cevap: c) had
 3. He would like to go to the beach if the weather is good. Cevap: a) would
 4. If I had more time, I would read more books. Cevap: b) would
 5. Would you like some more tea? Cevap: c) Would
 6. If he had a car, he would drive to work. Cevap: c) had
 7. She would like to learn how to play the guitar. Cevap: b) would
 8. If it doesn’t rain, we will have a picnic tomorrow. Cevap: b) doesn’t
 9. Would you mind closing the window, please? Cevap: c) closing
 10. If I were an artist, I would paint beautiful pictures. Cevap: d) were

Would ile Okuma Parçası

Hello! My name is John. I’m from America, but I’m currently living in England. I’m studying English here, and it’s been a great experience. I’ve learned a lot about grammar and vocabulary, but there’s one thing that I still find challenging: “would.”

In English, “would” is a very important verb form. It’s used to talk about hypothetical situations, wishes, and polite requests. For example, if you want to make a polite request, you might say “would you mind closing the door?” Or if you want to talk about a hypothetical situation, you might say “if I had more money, I would travel the world.”

Using “would” correctly can be tricky, especially for non-native speakers. But with practice, you can master this important verb form. I’ve been practicing a lot, and I’ve noticed a big improvement in my English skills.

So if you’re struggling with “would,” don’t give up! Keep practicing, and soon you’ll be using it like a native speaker.

Now, Listenin Time on Would

a1 düzeyinde İngilizce öğrenenler için “would” yapısını anlatan podcast kaynaklarından bazıları yer almaktadır:

 1. ESL Pod: “Using ‘Would’ for Conditional Sentences” (https://www.eslpod.com/website/show_podcast.php?issue_id=15149489)
 2. English as a Second Language Podcast: “The Conditional Tense” (https://www.eslpod.com/website/show_podcast.php?issue_id=9779825)
 3. BBC Learning English: “Grammar Challenge – Conditionals with ‘Would'” (https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-24/session-2)
 4. Simple English Videos: “How to Use ‘Would’ in English – Grammar” (https://www.simpleenglishvideos.com/use-would-english-grammar/)
 5. EnglishClass101.com: “How to Use ‘Would’ in English – Essential English Grammar” (https://www.englishclass101.com/lesson/absolute-beginner-grammar-1-how-to-use-would-in-english)

Fun Time: English Proverbs

 1. “Practice makes perfect.” (Pratik yapmak mükemmelleştirir.)
 2. “Every cloud has a silver lining.” (Her karanlığın bir aydınlığı vardır.)
 3. “Rome wasn’t built in a day.” (Roma bir günde inşa edilmedi.)
 4. “Actions speak louder than words.” (Eylemler sözlerden daha çok şey anlatır.)
 5. “If at first you don’t succeed, try, try again.” (İlk başarısızlığında tekrar dene.)
 6. “Where there’s a will, there’s a way.” (İstek olduğu sürece, bir yol mutlaka vardır.)
 7. “It’s never too late to learn.” (Öğrenmek için asla geç değildir.)
 8. “A journey of a thousand miles begins with a single step.” (Bin mil uzunluğundaki bir yolculuk, tek bir adımla başlar.)
 9. “The early bird catches the worm.” (Erken kalkan kuş, solucanı yakalar.)
 10. “You reap what you sow.” (Ektiğini biçersin.)

A1 düzeyinde ki would konu anlatımımız burada bitmiştir.

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

You May Also Like

A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
İngilizce düzensiz fiilleri aşağıda ki bağlantıdan çalışabilirsiniz. English Web – İngilizce Düzensiz Fiiller Testi İngilizce Düzensiz Fiiller Testi Testi Değerlendir
Gelin beraber A1 seviye İngilizce kelimeleri liste halinde görmeden önce A1 Seviye İngilizce kelimeleri öğrenelim. İngilizce sayılar ve renkler İngilizce...