KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home3- ELEMENTARY A1-A2Adjectives -ed and -ing

Adjectives -ed and -ing

Table of Contents

Adjectives -ed and -ing

Adjectives -ed -ing

4 rules of adjectives ending -ed and -ing

Adjectives -ed -ing. 4 rules of adjectives ending -ed and -ing yazımızda İngilizce A2 ve B1’e kadar olan seviyelerde çalışabileceğiniz bir dilbilgisi konusunu anlatıyoruz.

* Sonu -ed, -ing ile biten pek çok sıfat vardır. Örneğin; interesting, interested, boring, bored gibi.

 4 rules of adjectives ending -ed and -ing

a) Sonu -ed ile biten sıfatlar insanlar için kullanılır ve insanların içlerinde hissettikleridir.

I am interested. (İlgiliyim, ilgi duyuyorum.)
She is bored. (onun canı sıkkın.)
They are surprised. (Onlar şaşkın.)

 
b) Sonu -ing ile biten sıfatlar ise hem insanlar hem de nesneler için kullanılabilir. Genelde bizim dışarıdan algıladıklarımızdır.

Her job is very interesting. (Onun işi çok ilginç.)
She is a very boring person. (O çok sıkıcı bir kişi.)

c) “-ed” eki ise kelimeye pasif bir anlam katar. Yani söz konusu isim  fiilden etkilenendir. Düzensiz fiilerde fiilin üçüncü hali kullanılır.

A broken chair (Kırık sandalye)     -There is a broken chair in my living room.
A stolen car (Çalıntı araba)   -He wasn’t aware that he was using a stolen car.
A murdered person (Öldürülen kişi)   -The murdered person was found on the upstairs.

d) Ayrıca –ing veya –ed kullanılması bir eylemin devam mı ediyor yoksa bitmiş mi olduğunu belirtmektedir.

Turkey is a developing country. (Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.)

The USA is a developed country. ( Amerika gelişmiş bir ülkedir.)

EXAMPLE EXPRESSIONS
-ing adjectives
a boring lesson ->Sıkıcı bir ders
an interesting story -> İlginç bir hikaye
a smiling face -> Gülen bir surat
a hardworking student -> Çalışkan bir öğrenci
a challenging situation -> Zor bir durum
-ed adjeactives
I am so bored at the lesson time. ( Ders boyunca çok sıkıldım.)
I am interested about that story. ( Bu hikayeye karşı çok ilgiliyim.)
This is a cleaned room, you don’t need to clean it again. (Bu temizlenmiş bir oda, Burayı yeniden temizlemenin bir anlamı yok.)
We live in a developed country. (Biz gelişmiş bir ülkede yaşıyoruz.)

Adjectives -ed and -ing

Share:

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Categories

You May Also Like

A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
İngilizce düzensiz fiilleri aşağıda ki bağlantıdan çalışabilirsiniz. English Web – İngilizce Düzensiz Fiiller Testi İngilizce Düzensiz Fiiller Testi Testi Değerlendir
İngilizce Aile Üyeleri 1. Family (Aile) 2. Geniş Aile 3. Eş ve Çocuklar İngilizce Aile Üyeleri Örnek Cümleler: Alıştırma 1:...