KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home2-ELEMENTARY (A1)En Kolay Prepositions Anlatımı
En Kolay Prepositions Anlatımı

En Kolay Prepositions Anlatımı

En Kolay Prepositions Anlatımı

En Kolay Prepositions Anlatımı Dersimizde Preposition ları en kolay şekilde Türkçe anlamları ile öğrenebilirsiniz.

In                     =  içinde, -de da                                  in Marmaris
On                   = Üstünde, -de, -da                           on the table
At                    = Yanında, yakınında, -de, -da            at the door
Under = Altında,                                           under these conditions
Over                = Üzerinde                              over the city
Into                 = İçeri doğru                                     go into the room!
Out of              = Dışarı doğru,                                    come out of the car!
Between         = Arasında,                                        between the trees
Next to            = İlerisinde,                                          next to the bank
Behind            = Arkasında                                      behind the door
In front of         = Önünde                                            in front of the car
Across            = Karşısında                                      walk across the street
Along               = Boyunca                                          along the road
Up                   = Yukarı doğru,                                 come up
Down              = Aşağı doğru                                     go down

In                                =  içinde, -de da
We spent our holiday in Turkey
He lives in a small village.
I saw him in the street.
The man in the photograph is my uncle.
Gaziantep is in the south east of Turkey.
I was in the bed.
Jack is in prison.
Sally is in hospital.

At                                = Yanında, yakınında, -de, -da
She is waiting at the bus stop,
The teacher is at the blackboard.
Somebody is at the door.
Jane is at the window,
My father is at work now.
I am at home now.
Jim is a student at university.

Zamanlarda kullanımı
In:    in 1881
in May
in the summer of last year
in the morning
On:  on Monday
on Christmas Day
on my birthday
on the 8th of March
At:   at 2.00 PM.
at lunch time
at noon
at the midnight

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

You May Also Like

A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
İngilizce düzensiz fiilleri aşağıda ki bağlantıdan çalışabilirsiniz. English Web – İngilizce Düzensiz Fiiller Testi İngilizce Düzensiz Fiiller Testi Testi Değerlendir
Gelin beraber A1 seviye İngilizce kelimeleri liste halinde görmeden önce A1 Seviye İngilizce kelimeleri öğrenelim. İngilizce sayılar ve renkler İngilizce...