İngilizce Modals Konu Anlatımı – Number 1 tutorial

İngilizce Modals Konu Anlatımı Modalların tüm öznel zamirlerde kullanımı aynıdır. Örneğin 3. tekil şahıslardan sonra -s takısı almazlar. Tüm modal lar kendilerinden sonra bir gerçek fiil alırlar. Modallar “not” eki alarak olumsuz cümlelerde kullanılabileceği gibi, özne ile yer değiştirip soru … Continue reading İngilizce Modals Konu Anlatımı – Number 1 tutorial